فینالیست های مسابقات تنیس رده های سنی نوجوانان کشور در بخش دختران رده سنی ۱۲ و۱۴ سال مشخص شدند

فینالیست های مسابقات تنیس رده های سنی نوجوانان کشور در بخش دختران رده سنی ۱۲ و۱۴ سال مشخص شدند مهرانا سلیمانی پور از اصفهان و هانا سلطانی از قزوین با پیروزی بر حریفان خود موفق به راهیابی به فینال مسابقات تنیس نوجوانان کشور در هر دو رده ۱۲ و۱۴ سال دختران گردیدند.که روز جمعه ۱۶ […]