پایان رقابتهای تنیس نوجوانان کشور در شهرکرد

پایان رقابتهای تنیس نوجوانان کشور در شهرکرد امروز مورخ ۵/۵/۹۶ فینال رده ۱۴سال و ۱۲ سال پسران برگزار گردید و نتایج نهایی مسابقات بدست آمد: رده ۱۴ سال پسران: نفر اول: امیر علی قوام از تهران نفر دوم: حسام سلطانی از اصفهان نفرات سوم: علیرضا گلزاد از اصفهان و سهیل زندی فر از قم زیر […]

پایان رقابتهای رده سنی ۱۰ سال پسران کشور در شهرکرد

فینال مسابقات تنیس کشوری رده ۱۰ سال پسران امروز مورخ ۴/۵/۹۶ برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد: نفر اول :محمد پاشا امیری از کرمان نفر دوم:امیرعباس ابراهیمی از سمنان نفرات سوم :شایان رحیمی از ایلام و یاسین حاجیلویی از تهران

پایان رقابتهای تنیس نوجوانان تنیس کشور در بخش دختران

پایان رقابتهای دختران و مراسم اختتامیه واهدای جوایز مسابقات جام رده های سنی نوجوانان کشور در بخش دختران نتایج بخش مسابقات تنیس کشوری نوجوانان در شهرکرد،بخش دختران: رده ۱۴ سال: مقام اول :ماندگار فرزامی از تهران مقام دوم:مینه ماردروسیانس از تهران مقام سوم مشترک:جیران رشیدی از کرمان و ملیسا مهرانی از تهران رده ۱۲سال: مقام […]

مشخص شدن فینالیستهای بخش دختران مسابقات تنیس نوجوانان کشور در شهرکرد

فینالیست های مسابقات تنیس نوجوانان کشور در بخش دختران مشخص شدند و امروز مورخ ۳مرداد ماه با هم به رقابت میپردازند. رده سنی ۱۴سال: ماندگار فرزامی از تهران و مینه ماردوسیانس از تهران رده سنی۱۰ سال : هانا سلطانی از قزوین و مهرانه ظهوریان از خراسان رده سنی ۱۲سال: ماندگار فرزامی از تهران و ملیسا […]