اعزام تیم تنیس نوجوانان استان به مسابقات قهرمانی کشور در یزد

تیم تنیس نوجوانان استان چهارمحال بختیاری در مسابقات قهرمانی کشوری که از تاریخ ۷/۵/۹۶ به مدت یک هفته در شهر یزد به رقابت با دیگر تیم ها می پردازند،بازیکنان:مازیار کبیری،سهراب مرادی،ارشان لیلاچیان،یونس ملک پور مربی:ارش مردانی پر این مسابقات از هر استان یک تیم حضور دارد