مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به نفرات برتر توسط رییس هییت تنیس استان جناب مهندس فتح الهی

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز توسط رییس هییت تنیس استان جناب مهندس فتح الهی در این مراسم دبیر هییت تنیس استان آقای احمد صدری،مدیر مسابقات آقای آرش مردانی ،سرداور مسابقات آقای احسان رحیمی و نمایندگان شرکت ویلسون آقایان کریمی و اسدی حضور داشتند